Gửi gắm bạn lựa chọn đầu tư đúng đắn nhất

tư duy x4 - tư duy x10
Noloss + 7355 nhân 4 nhân 10

Các view trade trong chứng khoán / hàng hóa / đầu tư rủi ro / và chuyển giá giúp ZEN có được các chiến lược thông minh

Đăng ký
noloss 

Xin chào - tư duy x4 như thế nào - tư duy x10 như thế nào ? Nếu bạn có kĩ năng Price action - hãy nhồi lệnh của tu duy x4 và tư duy x10
1. Buy của tài khoản A --- Có lời --- > Nhồi buy tiếp phần trên tức khi thắng ta có dôi dư của phần trên để nhồi buy - Phần lãi được gấp thếp cho đợt phi tiếp theo của đà mục tiêu phiên Mĩ 10 giá và 15 giá
2. không theo kèo Sell. và kỷ luật / DÙNG TƯ DUY NÀY NHỒI LỆNH VỚI KỸ THUẬT M15 VÀ PRICE ACTION VỚI TEAM ÔNG GIÀ BẠN DÙNG 100U LÊN 400U TÔI DÙNG 3000U LÊN 15 000USD NÀO... 

Gói 7355 - Trợ lý và Team Onggiadautu mở TK cho bạn chính tên chính chủ tại #errante / Team trade #onggiadautu nhận tài khoản giao dịch mỗi ngày / chia lợi nhuận 50 50 - cam kết bù 70% tài khoản nếu giao dịch thất bại theo bảng chi tiết dưới đây.

Tìm hiểu 7355

nhóm zalo 

Hỗ trợ khách hàng 

Gửi hợp đồng 

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

©2016 Allrights reserved zen group

www.zen.com.vn  Quy tụ thành công 

Address: Tòa nhà ZEN Imperia Tầng 5 - 143
Nguyễn Huy Tưởng - Thanh xuân - Hà nội 

Hotline: + 0987732228
Email : info@zen.com.vn
www.zen.com.vn

Đăng ký

Lịch sử giao dịch

ĐĂNG KÍ NHẬN TƯ VẤN GÓI NOLOSS TRONG ZEN GROUP

Các giải pháp về Noloss system

Đăng ký hỗ trợ